dimecres, 20 de gener de 2016

PROJECTES FETS PELS ALUMNES AMB SCRATCH FOR ARDUINO (I)

Cuina domòtica amb Scratch for Arduino (S4A)

Els alumnes de l'ESO de l'escola han fet un simulador de cuina utilitzant la placa Imagina i el programa S4A.


dilluns, 18 de gener de 2016

NO, S4A NO ÉS UN GRUP DE REGGAE

Aquest any a l'ESO aprenen a controlar dispositius mitjançant programació.

El curs passat els nois i noies de l'ESO van descobrir que, per comunicar-se amb un ordinador per tal que faci el que vols, només cal dir-li les coses de manera que les entengui. Gràcies a l'Scratch van poder deixar anar la seva creativitat per crear diversos jocs.

El pas següent havia de ser comunicar-se amb elements externs a l'ordinador i aconseguir que funcionessin. Crear els programes que permeten controlar un dispositiu electrònic, una casa domòtica o un robot. Tots aquest elements tenen en comú que reben alguna informació mitjançant sensors d'alguna mena i donen una resposta.

Aquest curs els alumnes de segon, tercer i una optativa de quart han interaccionat amb una placa de control utilitzant Scratch for Arduino (S4A).

S4A és un llenguatge creat per la gent de Citilab de Cornellà que mostra un entorn d'aspecte semblant a Scratch 1.4 amb uns blocs extres que permeten que es comuniqui amb plaques Arduino.

Una placa Arduino
Una placa Arduino
Una placa Arduino és un circuit integrat amb un microcontrolador i diferents possibilitats de rebre i transmetre informació. Aquestes plaques es programen amb un llenguatge semblant al C++, però també poden utilitzar-se en projectes amb altres tipus de software. Un dels més intuïtius és S4A.Programa per encendre i apagar un LED de manera intermitent amb Arduino i amb S4A

Però per encendre un LED amb una placa Arduino, a més d'aquesta i d'un sofware cal connectar-li una resistència i un LED. aquesta situació es dona amb per qualsevol sensor i actuador, per aquest motiu resulta molt interessant treballar amb plaques ja tenen integrats alguns d'aquests elements, com és el cas de la placa IMAGINA ideada per la gent de robolot.
Placa IMAGINA

D'aquesta manera, amb un llenguatge molt intuïtiu, semblant a l'Scratch i una placa on hi han un seguit de sensors i actuadors incorporats, es pot simular des d'un sistema de control de so o de temperatura fins una casa domòtica.


dilluns, 11 de gener de 2016

MILLORES DE L'SCRATCH 2 RESPECTE L'SCRATCH 1.4 (V)

Una altre exemple de programa amb blocs definits per l'usuari.


A una entrada anterior ja vam poder veure l'opció de crear més blocs dels que venen per defecte. Això fa que les possibilitats creatives es multipliquin.

En aquesta ocasió utilitzem l'opció crear blocs per fer una combinació de polígons.


L'exemple de programa seria: