diumenge, 27 de maig de 2018

COM FUNCIONA EL GPS?

El Sistema de posicionament global (GPS)

El Sistema de posicionament global, conegut com a GPS és un sistema de navegació per satèl·lit que permet saber amb molta precisió la mateixa situació geogràfica i l'hora de referència amb gran exactitud en gairebé qualsevol lloc de la Terra.
És un Sistema Global de Navegació per Satèl·lit (GNSS) que permet determinar en tot el món la posició d'un objecte amb una desviació de quatre metres.
El GPS funciona mitjançant una xarxa de satèl·lits que orbiten al voltant de la terra a uns 20.000 km de la seva superfície.

A partir d’una “triangulació” el GPS calcula la posició d’un objecte:
Podem saber la distància entre cada satèl·lit  i un punt d’observació (on tenim el nostre navegador) mitjançant la diferència de temps entre l’instant d’emissió del senyal i l’instant de recepció d’aquest, l’anomenem ∆t, i suposant que la velocitat de propagació és igual a la velocitat de la llum c, la distància entre el satèl·lit i el nostre receptor és de d=c·∆t, de tal manera que si la posició del satèl·lit és coneguda per aquell instant llavors sabrem que el receptor es troba en una esfera de centre el satèl·lit i radi d.
Si utilitzem dades de dos satèl·lits, la condició doble de pertànyer a dos esferes, fa que la posició del nostre receptor sigui una circumferència (que és la figura d’intersecció entre dos esferes). Si utilitzem tres satèl·lits llavors obtindrem un únic punt com a solució (degut a la intersecció de les tres esferes).